Vyhledávání na skoky.net:
Dnes je 27.10.2021 - 11:05:25
Závodní vybavení a komerční značky
23.3.2006 - 14:13 - pravidla - Lenka


Na podnět jednoho z našich čtenářů vám po krátké přestávce přinášíme další porci pravidel, tentokrát věnující se podrobně vybavení závodníků pro skoky na lyžích, včetně rozměrů, povolených limitů, přesného vyhranění reklamních ploch na kombinézách a lyžích a dalších pravidel pro používání závodního vybavení. Tato pravidla byla schválena na zasedání v Oberhofenu v červenci 2005.

Specifikace závodního vybavení

A. Základní definice

1. Závodní vybavení

Pojem „závodní vybavení“ zahrnuje soubor všech předmětů vybavení, které závodník při závodě používá, včetně oblečení a náčiní s technickou funkcí. Celé závodní vybavení tvoří funkční jednotu. V souvislosti s tím musí být zohledněny následující body:
a) princip bezpečnosti
b) princip rovnosti šancí

1.1 Závodní náčiní
Za závodní náčiní se označují části závodního vybavení, které jsou pro závod z hlediska funkčnosti nezbytně nutné a od závodního vybavení neoddělitelné. Například: Lyže, vázání, boty, tyčky, oblečení, helma, lyžařské brýle

1.2 Příslušenství
Za příslušenství k závodu se označují součásti nebo náčiní, které zajišťují technickou funkčnost závodního vybavení a jsou na něm přímo připevněna. Příslušenství nejsou pro závod funkčně nezbytná. Například: plastiková maska na obličej, dodatečná závaží, zádový chránič

1.3 Pomocná zařízení
Za pomocná zařízení se označují funkčně ne nezbytné součásti závodního vybavení, které nespadají do označení „příslušenství“. Například: Měřicí zařízení

D. Závodní vybavení severské lyžování

Skok na lyžích

1. Skokanské lyže

1.1 Definice

Lyže, které byly speciálně vyrobené pro skok na lyžích. Jejich konstrukce je přizpůsobena požadavkům skoku na lyžích.

1.2 Omezení

1.2.1 Geometrické vlastnosti

1.2.1.1 Délka lyží
Délka lyží se vypočítává z poměru výšky a váhy skokana - viz tabulka FIS o body mass indexu. Maximální délka lyží však i přesto může dosáhnout jen 146% výšky závodníka.

1.2.1.2 Šířka lyží (viz obrázek)
Křivky z A přes B do C označují projmutí skokanské lyže. Křivka každé strany musí být ke středové linii a vzhledem k druhé straně symetricky prohnutá. V krajním případě smějí mít linie vázání z A do B tak jako z B do C tvar přímky. Nejmenší šířka skluznice v oblasti těžiště je 95 mm, maximální šířka 105 mm. Postranice musí svírat na celé lyži vzhledem ke skluznici a horní ploše lyže úhel 90°. Zaoblení horní a dolní hrany postranic nesmí po celé délce lyže přesahovat 2 mm.
Rozdíl mezi výše popsanými hodnotami nesmí na špičce a konci lyže přesahovat 5 mm.


Vysvětlivky:
a = maximální šířka přední části - 115mm
b = maximální šířka přední části lyže (f) v 57% - 105mm
c = maximální šířka zadní části - 115mm
d = maximální délka mezi špičkou lyže a počátkem projmutí - 300mm
e = maximální délkamezi koncem lyže a počátkem projmutí - 150mm
f = kontrolní bod pro b

1.2.1.3 Výška průřezu lyže
Bez omezení

1.2.1.4 Výška předpony
Bez omezení

1.2.1.5 Kontura, délka a výška lopatky lyže
Špička lyže může být ohnuta individuálně, tak aby zůstala symetricky vycentrovaná ke středu lyže a dodržela nejnižší odstup od země 30 mm.

1.2.1.6 Kontura konce lyže
Maximální výška 10 mm

1.2.1.7 Podoba lyžiny
Bez omezení

1.2.1.8 Podélné rýhy
Bez omezení

1.2.2 Tvar a ohebnost
Aerodynamické oplášťování na špičkách tak jako ploutve ve formě stabilizátorů na všech stranách nejsou povoleny. Technologie, která vyvolává účelné aerodynamické pokřivení za letu, není přípustná. Jinak neexistuje žádné omezení týkající se ohebnosti ve všech stupních.

1.2.3 Vlastnosti materiálu
Jednotlivá skokanská lyže musí v nesestavené podobě, odpovídajíc délce, vykazovat minimální váhu (z délky lyže v cm se odvodí hmotnost v dkg: např. 250 cm = 2,5 kg, 262 cm = 2,62 kg). Olověná závaží k vybalancování těžiště se do minimální váhy nezapočítávají (viz bod 1.2.6.2).

1.2.4 Konstrukce

1.2.4.1 Konstrukční typ
Žádné omezení co se týče způsobu konstrukce vázání.

1.2.4.2 Součásti lyže
Lyžina: žádné omezení co se týče materiálu
Nosné popruhy: žádné omezení co se týče materiálu a rozměrů.
Postranice: viz 1.2.1.2
Jádro lyže: žádné omezení co se týče materiálu a rozměrů.

1.2.5 Odolnost
Skokanská lyže musí v oblasti namontovaného vázání a jeho šroubů prokázat odolnost tažné síly 1600N.

1.2.6 Příslušenství

1.2.6.1 V základě nejsou povolena žádná zařízení, která
a) používají cizorodé energie (např. topení, chemické šetřiče energie, mechanické pomoci, atd.)
b) zapříčiňují změny vnějších závodních podmínek k neprospěchu ostatních závodníků (změny sněhových podmínek nebo nájezdové stopy)
c) zvyšují riziko zranění pro uživatele nebo ostatní osoby při běžném užívání.

1.2.6.2 Doplňková závaží
Dodatečná závaží k vybalancování těžiště jsou povolena.

2. Skokanské vázání
Žádné omezení týkající se materiálu. Doplňková zařízení cizorodé energie za jiným účelem, než pomoci při odrazu, jsou zakázána. Kompletní systém vázání musí být vycentrován a namontován symetricky paralelně ke směru jízdy. Obrys patového klínu nesmí ve své obvyklé formě přečnívat bočnice lyže.

2.1 Svěráky vázání
Svěráky pro skokanské vázání (model 1979/80) s a bez vratného mechanismu jsou přípustné.

2.2 Klíny vázání
Pro vylepšení nájezdové pozice jsou přípustné klíny vázání. Celková výška podrážky boty a klínu vázání nesmí překročit 70 mm.

2.3 Montáž vázání
Vázání musí být uchyceno paralelně se směrem jízdy. Vázání musí být namontováno tak, že nanejvýš 57% celkové délky lyže smí být použito jako přední část lyže. Měřeno od špičky lyže (s lopatkovitým prohnutím) až ke špičce boty (kožená část). (57% se zaokrouhluje na celé centimetry směrem nahoru i dolů).

3. Skokanské obutí
Žádné omezení co se týče materiálu. Velikost boty a její forma musí odpovídat velikosti a tvaru nohy. Aerodynamické úpravy boty nejsou povoleny. Podrážka skokanské boty nesmí překročit hranici 45 mm.

4. Skokanské kombinézy
Skokanská kombinéza musí být ve všech částech zhotovena ze stejného materiálu (viz 4.2) a stejně tak zvenčí dovnitř i zevnitř ven prodyšná ve stejné míře. Kombinéza se zapíná na přední straně uprostřed na zip(zdrhovadlo), který musí dosahovat až k límci. Šíře zdrhovadla nesmí přesahovat 10 mm. Během skoku musí být zdrhovadlo po celé délce zapnuté. Kombinézy musí být vyrobeny přesně podle tělesných propozicí skokana v odpovídající formě a nesmí v žádné části odstávat od těla ve větší toleranci než 6 cm. Tolerance u délek rukávů a u vnitřního rozkroku je maximálně 4 cm.

Další omezení
- značkování kombinéz je povoleno (kvůli kontrolním opatřením)
- tloušťka materiálu musí být na všech místech stejná
- každé dodatečné chemické (plynové, tekuté nebo pevné) nebo mechanické ošetření látky nebo kombinézy je zakázáno
- obvod otvoru pro krk smí mít maximálně 45 cm. Přední výška límce neleží výše, než nejnižší místo styku klíční kosti - střed mezi levou a pravou klíční kostí (viz nákres– označení X)
- odšívání a našívání ven, záložky a polstrování není povoleno.
- pro rukáv nebo nohavici je povolen pouze jeden fixovaný (neregulovatelný) řemínek(pásek), který fixuje kombinézu na jeden prst, resp. na skokanskou botu. Řemínek(pásek) musí být vyroben z jednoho kusu materiálu bez sponek, přezek nebo podobných věcí. Upevnění pásku se děje výlučně na nejspodnějším okraji nohy (viz nákres– označení S).
- délka rukávů smí dosahovat maximálně k zápěstí (výjimku tvoří fixovací pásek kolem jednoho prstu – z bezpečnostních důvodů). Dolní konec rukávu tvoří do materiálu integrovaný otvor pro jeden prst. Pro fixování může být při používání využitý pásek pro jeden prst na spodním konci rukávu.
- standardizované kontrolní body pro délku jsou:
: vnitřní délka rukávu (viz nákres– označení AL), měřeno podél vnitřního švu rukávu od podpaždí k zápěstí a na těle závodníka může odstávat v toleranci maximálně 4 cm.
: vnitřní rozkrok (viz nákres– označení SL), měřeno podél vnitřního švu od rozkroku (viz nákres – označení SX) až k dolnímu okraji nohavice a na těle závodníka může odstávat v toleranci maximálně 4 cm.
- počet dílů materiálu, ze kterých je kombinéza ušitá je:
:2 pro každý rukáv včetně ramen: přední díl rukávu (viz nákres – označení 3) a zadní díl rukávu (viz nákres – označení 5). Rukáv znamená oblast od krku přes ramena až k zápěstí. Přední část rukávu a zadní část rukávu musí být v šířce identické od podpaždí až k zápěstí. Vnější šev probíhá venku přesně ve středu paralelně k postrannímu švu na trupové části a také vnitřní šev probíhá uvnitř ve středu rukávu tak, že při postranním rozložení rukávu tvoří jednolitou linii s postranním švem na trupové části.
:5 pro horní část těla: levá a pravá prsní část (viz nákres – označení 1), levá a pravá postranní část (viz nákres – označení 4) a zádová část (viz nákres – označení 7). Levá a pravá postranní část musí být široké minimálně 10 cm a maximálně 15 cm.
:2 pro každou nohu: přední nohavice (viz nákres – označení 2) a zadní nohavice (viz nákres – označení 6). Přední a zadní nohavice musí být od rozkroku až k dolnímu okraji identické v šířce (vnější a vnitřní šev probíhají paralelně po straně přesně ve středu). Přední a zadní sedový šev mají svůj nejhlubší bod přímo v rozkroku kombinézy (viz nákres– označení SX).

- zipy a poutka se zvlášť nepočítají
- šev v pase probíhá kolem dokola horizontálně přes nejužší bod pasu závodníka, avšak ne výš než 10 cm nad kyčlemi a ne pod kyčlemi
- postranní švy probíhají vertikálně od středu podpaždí až dolů k vnějšímu okraji kotníků
- vydutí na dolním konci nohavice pro účely upevnění k vázání je povoleno.
- stehy slouží pouze k sesazení dílů kombinézy dohromady a musí být schovány uvnitř. Maximální přídavek na švy nesmí přesáhnout 12 mm. Švy musí být ušity rovně nebo podle tělesných propozic závodníka. Doplňkové švy, umělecké zpracování stehů tak jako dráty, tyče, záhyby, pásky atd., našité uvnitř i vně kombinézy za účelem dosažení většího objemu nebo aerodynamického vylepšení nejsou povoleny (to samé platí pro spodní prádlo).
- střihy (viz nákresy) jsou pro formu dílů kombinézy závazné.

4.1 Látka, materiál, fabrikát
Struktura povrchu a vlastnost materiálu kombinézy musí být ve všech dílech látky stejné. Mohou být ale použity různé barvy.
Tloušťka materiálu nesmí překročit 5,0 mm a nesmí být slabší než 4,0 mm.

Složení látky pro kombinézu je 5ti vrstvá speciální laminace sestávající z:
- svrchní látka
- pěnová hmota
- elastická membrána (fólie)
- pěnová hmota
- podšívka

Spojení jednotlivých komponentů se děje laminačním postupem a může být provedeno jak kašírováním, tak lepidlem v hot-melt procesu. Jsou nutné 4 lepicí pochody. Konstantní propustnosti pro vzduch podle předpisu FIS 40l/m2/sec se dosahuje perforací, jež garantuje konstantní hodnotu.

Svrchní látka
Použitá svrchní látka je fabrikát tzv. osnovního pletení, vyrobený na E-32-jemném pletacím stroji se dvěma systémy nití.
Materiál: 81% Polyamid lesklý, dtex 44f12
19% elastan (lycra) dtex 44f1

Váha: 180/190 g/m2

Elasticita: délka 150/160%
šířka 58/95 %
Vyhotovení:
Tato kvalitní látka se barví podle klasických barvicích modelů (v kyselém barvivu). Kromě barvicích látek a event. dalších pomocných barvicích prostředků nesmějí být použity žádné další chemikálie, resp. prostředky, měnící vlastnosti povrchu.

Tento materiál má dvě rozdílné strany:
a) podélnou „žebrovanou“ strukturu
b) příčné vázání nití, tzv. saténovou stranu

Tato saténová strana je viditelnou stranou skokanské kombinézy. Nesmějí být na ní prováděny žádné dodatečné chemické nebo mechanické úpravy (jako aluminiové napařování, fóliové potažení, zformování, atd.)

Podšívka
Je identická se svrchní látkou (materiál, váha, atd.), pouze je bílá.

Vrstvení materiálu/pěnová hmota
Takzvaný vnitřní život materiálu skokanské kombinézy je vyroben ze dvou 2,1 milimetrových pěnových látek a jedné elastické membrány. Tento třívrstvý balík je nejprve společně laminován a poté perforován, aby se dosáhlo požadované propustnosti.

4.2 Vzdušná propustnost kombinézy
Látka skokanské kombinézy musí vykazovat stejnou vzdušnou propustnost zvenčí dovnitř i zevnitř ven , přičemž minimální propustnost je stanovena následovně:
Nenapnutá tkanina musí při měření pod tlakem 10 milimetrového vodního sloupce vykazovat propustnost vzduchu minimálně 40 litrů na m2/s. Tato hodnota je předepsaná při výchozí kontrole výrobce, při tzv. plombování. Také při kontrole v závodě nesmí být hodnota nižší než 40 litrů. Také po eventuálním vytahání častým nošením musí kombinéza stále vykazovat stejnou nebo vyšší propustnost pro vzduch jak v zadních, tak ostatních partiích.

4.3 Spodní prádlo
- Tloušťka spodního prádla nesmí přesáhnout 3,0 mm (překrývání je měřeno dohromady).
- Vzdušná propustnost spodního prádla musí být minimálně 60l/m2.
- Velikost a tvar spodního prádla musí být přiměřeny tělesným propozicím závodníka. Maximální povolený přesah ve všech oblastech měření je u spodního prádla 10 cm.
- Kapuce nejsou povoleny.

4.4 Postup kontrol látek, resp. kombinéz
Pro kontrolu kombinéz jsou platné směrnice FIS pro minimální vzdušnou propustnost kombinéz, stanovené pracovní skupinou FIS pro kontrolní procedury. Podle nich jsou povolené všechny vícevrstevné látky pro skokanské kombinézy, pokud splňují potřebná kritéria vzdušné propustnosti a předpis, že kombinézy musí ve všech dílech sestávat ze stejného hlavního materiálu.

5. Ochranná helma
Přípustné jsou pouze helmy, jejichž povrch nebo polstrování obepíná hlavu alespoň přes ušní partie. Národním svazům je doporučeno dát svým závodníkům k dispozici takové helmy, které vyhuvují minimálním požadavkům a byly homologizovány obecně uznávanými institucemi. Tvar helmy musí ve všech ohledech odpovídat tvaru hlavy. Průměrné parametry helmy nesmí přesahovat velikost hlavy o víc než 7 cm. Celá helma musí mít ale z bezpečnostních důvodů hladký povrch. Integrované nebo odnímatelné hledí není povoleno.

6. Lyžařské brýle
Lyžařské brýle jsou ochranná zařízení očí proti větru a slunečnímu záření s opticky korektním průhledovým plastem, s cílem za všech povětrnostních podmínek zajistit závodníkovi dobrou a ostrou viditelnost. Použití brýlí je doporučeno. Formování brýlí nebo úpravy na brýlích za účelem dosažení lepších aerodynamických vlastností není povoleno.

7. Lyžařské rukavice
Rukavice jsou ochranné náčiní proti povětrnostním a vnějším silám. Používání rukavic je naléhavě doporučeno. Velikost rukavic musí odpovídat velikosti ruky. Tloušťka materiálu nesmí překročit 5mm. Povoleny jsou pouze prstové rukavice pro všechny prsty. Rukavice nesmí vykazovat jakoukoliv formu podobnou ploutvím.

Komerční značky na vybavení

1. Obecná ustanovení
Komerční značky (písmo nebo logo) smějí být na předmětech závodního vybavení uvedeny jen v takové formě, v jaké se objevují ve veřejném prodeji a jak jsou všeobecně známé (výjimky tvoří odst. 2.4).
Technická ustanovení ohledně velikosti, formy a umístění komerčních značek jsou určeny představenstvem FIS. FIS uznává jako výrobce lyžařského vybavení pouze ty podniky, které příslušné vybavení vyrábějí ve vlastní produkci. Jména, která jsou uvedena na produktech (lyžařské hůlky, vázání, boty, helmy, atd.), nesmějí být připevněna na závodních číslech a na závodním oblečení, kromě názvu odpovídajícího výrobce vybavení na odpovídajícím závodním oblečení.

2. Současná platící speciální ustanovení

2.1 Lyže, lyžařské boty, vázání, hůlky, oddělené pažní a kolenní chrániče, atd.

2.1.1 Lyže, lyžařské boty, vázání, hůlky, oddělené pažní a kolenní chrániče a jiné hardware vybavení je povolené ve formě, jež je normálně dosažitelné v obchodním styku.

2.1.2 Komerční značky na pažních a kolenních chráničích smějí mít velikost maximálně 12 cm2 na každém chrániči. Značky jiných sponzorů na pažních a kolenních chráničích jsou přípustné, pokud jsou tyto chrániče součástí oblečení a odpovídají specifikacím v článku 2.4.
Výjimky tvoří skokanské lyže: viz článek 2.6.3

2.1.3. Lyžařské klipy(svorky)
Pouze technické vybavení (lyže, boty, vázání, hůlky) a dodavatelé vosků mohou mít reklamu na lyžařských klipech.
Reklama na zboží je zakázána. Nejvýš dvě svorky na jeden pár lyží.

2.2 Rukavice
Rukavice smějí mít každá po jedné komerční značce výrobce o velikosti 15 cm2. Značka smí být rozdělena do dvou částí.

2.3 Brýle
Pásky u brýlí musí odpovídat provedení dosažitelnému v prodeji a smějí nést dvě komerční značky o maximální velikosti 15 cm2.
Šířka pásku u brýlí je omezena na 4 cm. Pokud je použitý dvojitý pásek, smí nést reklamní značku pouze jeden. Čočky nesmějí obsahovat žádnou reklamu.
Pásky samy (bez brýlí) s komerční značkou výrobce brýlí nejsou povoleny.

2.4 Oblečení

2.4.1 Části oblečení smějí nést komerční značku výrobce a/nebo i ostatních sponzorů (viz článek 2.6).

2.4.2 Celková velikost všech komerčních značek na oblečení jedné osoby nesmí překročit 300 cm2. Celková plocha jednoho komerčního komponentu nesmí překročit 100 cm2.
Komerční značky jednoho a téhož sponzora smějí být umístěny vedle sebe nebo pod sebou.
Umístění jednotlivých komerčních značek může být stanoveno jednotlivými národními lyžařskými svazy.

2.4.3 Roláky mohou obsahovat dodatečně ke stanoveným 300 cm2 ještě další komerční značku výrobce a/nebo sponzora v maximální velikosti 20 cm2, přičemž může tato být i rozdělena na dvě části. Pokud je na roláku uvedena taková značka, nepřipočítává se k celkové hranici 300 cm2 velikosti komerčních značek na oblečení.

2.4.4 Výsostný znak (emblém) vojáků, který se vztahuje k národní vojenské organizaci nebo četnictvu, smí být použit (ne na pokrývce hlavy nebo závodním oblečení), nesmí ale překročit velikost 20 cm2. Tyto emblémy se zahrnují do celkové velikosti reklamních značek 300cm2.

2.5 Helmy a pokrývky hlavy

2.5.1 Helmy a pokrývky hlavy smějí nést dvě komerční značky výrobce v maximální velikosti 15 cm2 na každé straně nad ušima. Čelní strana helem a pokrývek hlavy všeho druhu smí sloužit pouze k umístění emblémů národních týmů a sponzorů podle článku 2.5.2.

2.5.2 Na čelní straně (uprostřed) helmy a pokrývek hlavy, které jsou nošeny během závodu, uvnitř závodního areálu, včetně vyhlašování vítězů, květinových ceremoniálů, interview atd. musí být umístěna identifikace národního lyžařského svazu v minimální velikosti 9 cm2.
Národní svaz může uzavřít sponzorskou smlouvu pro využití plochy maximálně 50 cm2 (může být rozdělena do dvou identických částí o stejné velikosti a stejném logu) s firmami, které nevyrábějí žádné závodní vybavení (hardware a software), podle individuálních ustanovení národních svazů. V tomto případě musí být na čelní straně helmy i všech pokrývek hlavy uvedena identifikace národního lyžařského svazu v minimální velikosti 9 cm2.
Odpovídající reklama musí být umístěna stranou, nebo nad identifikací národního svazu. Odstup mezi reklamní plochou (50cm2) a touto identifikací musí být minimálně 1,5 cm.
Na čelenkách může být odpovídající reklama umístěna na čelní straně a národní identifikace může stát stranou vedle ní.
Jakákoliv reklama na pohyblivých nebo integrovaných podbradních páskách helem je zakázána.
Není dovoleno jak na pokrývkách hlavy, tak na oblečení uvádět webové adresy, které se přímo vztahují k závodníkům.

2.6. Další sponzoři

2.6.1 Národní lyžařský svaz může uzavřít dohody s firmami, které nevyrábějí žádné závodní vybavení (hardware a software). Viz také článek 206.

2.6.2 Technická ustanovení o výšce, formě a umístění komerčních značek takových sponzorů na oblečení musí odpovídat ustanovením v článku 2.1, 2.4 a 2.5.

2.6.3 Skokanské lyže: Celková velikost komerčních značek jednoho takového sponzora na skokanské lyži je omezena na 160 cm2 na jednu lyži. Pouze jedna a ta samá komerční značka může být uvedena na jedné lyži a musí být pro obě lyže identická.

2.7 Všechna ustanovení mají také platnost pro úředníky, vedoucí týmů, trenéry, techniky, pomocný personál a předskokany.

II. Zvláštní ustanovení týkající se komerčních značek na vybavení a reklamy

A. Komerční značky

A.1 Názvy firem, značky a loga značek jiných výrobků nesmějí být použity jako vzorová jména nebo se nesmějí na produktech objevit. Výjimka: Skokanské lyže a lyže pro free-style.

A.2 Módní zpracování (design) oblečení nebo helmy smí jak přímo tak nepřímo představovat znak výrobce nebo sponzora.

A.3 Způsob měření

A.3.1 Velikost komerční značky je plocha uvnitř linie, která sleduje skutečný obrys integrované značky. Měření se provádí v nenataženém stavu.

A.3.2 V případě, že část značky leží na ploše, která se barevně odlišuje, musí být celková plocha měřena po okraji této barvy.

A.3.3 Korektní změření plochy značky náleží odpovědnosti národního lyžařského svazu.

A. 3. 4 Pro schválení komerční značky je naléhavě doporučeno uložit kopii všech značek a log u FIS a nechat schválit, pokud možno před 1. říjnem nebo na jižní polokouli před začátkem závodní periody.

B. Reklama se závodníky

B.1 Reklama se závodníky je povolena, pouze vždy se souhlasem národního lyžařského svazu.

B.2 Použití jmen, titulů a obrázků závodníka k reklamním účelům je možné pouze se souhlasem příslušného národního lyžařského svazu.

B.3 Nepřípustná reklama se závodníky:

B.3.1 Jakákoliv forma reklamy na alkohol, tabák a narkotika

B.3.2 Použití jména, titulu a obrázku závodníka pro nějaký produkt nebo pro jeho zatraktivnění.

B.3.3 Jakákoliv přímá výpověď nebo aktivní představování produktu

B.3.4. Jakákoliv náboženská nebo rasová diskriminace

C. Výše zmíněná zvláštní ustanovení platí i pro tiskové informace a PR aktivity.

Lenka
Komentáře ke zprávě: